New
{New}  Announcing MongoDB Atlas Vector Search and Dedicated Search Nodes for GenAI use cases

עדכון על שינויים

מאת: ויג'אי ויג'איאסנקר – סגן נשיא ערוצים ופיתוח עיסקי – מונגודיבי

מערך השותפים העסקיים של מונגודיבי (MongoDB) גדל בקצב מסחרר. מאז החודש שעבר הצטרפו יותר ממאה חברות טכנולגיות וחברות שירותים לקהילת מונגודיבי. אנחנו מאוד שמחים על כך מכיוון שכך יש ללקוחותינו אפשרויות רבות יותר לשימושי מונגודיבי.

היום, אני שמח להכריז על התוכנית החדשה לשותפים עסקיים. במסגרת התוכנית הוכנסו שיפורים רבים כגון מיקוד חדש על שילובים ייחודיים של מונגודיבי, דרכים חדשות בהן שותפים יכולים לקבל תמיכה וסיוע ממונגודיבי והטבות ייחודיות לשותפים.

ממקדים מצוינות עם הסמכת שותפים עיסקיים

אנחנו משיקים שתי תכניות הסמכה לשותפים עסקיים על מנת לבדל תרומתם הייחודית. ללקוחותינו, המשמעות היא שאנו מביאים את השותפים עם הפתרונות הטובים ביותר לקדמת הבמה, ובכך מקלים עליהם לבחור פתרונות מיטביים, יכולות איטגרציה משופרות ושירותים משופרים, כל זאת על מנת להביא את יישומי ה big data למיצוי מירבי.

  • תוכנית MongoDB Enterprise Certification Program - מציינת שותפים טכנולוגים בעלי יכולות אינטגרציה טכנולוגית מוכחת שמשלימה את מונגודיבי, לשימושים ב – production.

  • תוכנית MongoDB Services Certification Program – מזהה חברות המתמחות במתן שירותים וייעוץ ובעלות עובדים עם הסמכות שניתנו ע"י מונגודיבי בתחומי – הפיתוח, ביצוע (operations) והדרכה.

שותפים אשר יעברו בהצלחה את תהליך ההסמכה, ייזכו להטבות ייחודיות וביניהן – מיצוב אסטרטגי של מוצריהן, מאמצי שיווק משותפים ותמיכה מלאה של צוותי השטח והמכירות של מונגודיבי.

מאפשרים אינטגרציה ופתרונות עם תמיכת השותף העסקי

בנוסף אנחנו משיקים Partner Development Subscriptions , מוצר ייחודי המסייע לשותפים העסקיים בתהליכי בנייה, בדיקה ושיפור של מוצריהם על בסיס מונגודיבי. מונגודיבי תפעל להבטיח שפתרונות משותפים עם שותפים יהיו הטבים ביותר. השותפים גם ייהנו מגישה ל Market Development Fund שבו ניתן יהיה להשתמש לפעילויות שיווק משותפות.