Androit kullanimuni yapilandirma

Kullanici etkin hizmet sunumu ve kontrol